uluslararası kargo özelliği

Putting Pen to Paper

İngilizce seviyeleri orta ve ileri düzeyde olan öğrenciler için hazırlanmıştır.

14 bölümden oluşan kitap, akademik alanda yaygın olan 8 farklı paragraf türünü ele almaktadır.

Yazma becerisinin gelişmesi hedeflenmiştir.

Üniversitelerin hazırlık ve birinci sınıf öğrencilerine uygun olarak hazırlanmıştır. Ana kitap olarak ya da yardımcı kaynak olarak kullanıma uygundur.

PUTTING PEN TO PAPER ders kitabı İngilizce seviyeleri orta ve ileri düzey olan öğreniciler için hazırlanmıştır.

Kitabımız uzman eğitimciler tarafından hazırlanan tümüyle özgün içeriği öğrenicilerin İngilizce yazma

yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemiştir. Kitabımız on dört bölümden oluşmakta ve akademik alanda yaygın

olan sekiz değişik paragraf türünü ele almaktadır.

Putting Pen to Paper ders kitabı üniversite hazırlık ve üniversite ilk sınıflarındaki öğrenicilere hitap

etmektedir. Ana kitap olarak kullanılacağı gibi, genel İngilizce derslerinin yanında yardımcı kaynak olarak da

kullanılması uygundur.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Comfortable  preshrunk shirts. Highest Quality Printing. 6.1 oz. 100% preshrunk heavyweight cotton Shoulder-to-shoulder taping Double-needle sleeves and bottom hem Lorem Ipsumis simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.