Basics Of ELT

Stok kodu: BOE Kategoriler: , , , , ,

Açıklama

Uygulamalı dilbilim altında kategorize edilen İngilizce Öğretmenliği (ELT) alanı iki temel sütuna dayanmaktadır: dilbilim ve psikoloji. Bu iki alanın yakın ilişkisi ELT için rotayı oluşturmuştur ve ELT araştırmacıları ve uygulayıcılarının sahip olduğu mevcut teknik bilgi birikimi çok sayıda dilbilimci ve psikologun katkıları üzerine kurulmuştur. Buna göre ELT, alandaki son gelişmeleri tartışırken ve geleceğe yönelik bir projeksiyon tasarlarken dikkate alınması gereken oldukça zengin bir altyapıya sahiptir. Bugün odak noktamız çoğunlukla ELT’de öğrenci ve öğrenmeye dayalı yaklaşımlar, anlamlı öğrenme, bilgi inşası, eylem ve süreç odaklılık, iletişim ve etkileşim, CEFR odaklı müfredat uygulamaları, çokdillilik ve çok kültürlülük, eleştirel düşünme, alternatif değerlendirme , öğrenen özerkliği, teknolojinin entegrasyonu, değişen öğretmen rolleri ve mesleki gelişim. Bununla birlikte, ELT’deki metodolojik arka plan hakkındaki büyük bilgi gövdesi göz ardı edilemez. ELT’nin dünü ve bugünü entegre bir şekilde ele alınmalıdır. Bu çerçevede, bu kapsamlı cildin arkasındaki temel motivasyonumuz, ELT’deki temel konulara tek bir kaynakta kapsamlı genel bir bakış sunmak isteyen güçlü arzumuzdur. Kitap 4 bölüm ve 32 kısımdan oluşmaktadır. Bölüm 1, ELT’ye metodolojik bir arka plan sunmaktadır ve alandaki yaklaşım ve yöntemlere ayrılmıştır. Bölüm 2, ana dilleri ve alt becerileri içeren dil becerilerini öğretmektedir. Bölüm 3 ELT’de öğretmen eğitimi ile ilgili konuları tanıtır; ve son olarak, Bölüm 4, ELT’de kategorize edilmemiş çeşitli diğer yönleri kapsar.