uluslararası kargo özelliği

Lets Write From Word to Paragraph 2

  • Ürün Kodu: LetsWrite2
  • Seviye: B2

İngilizce seviyeleri orta düzey olan öğrenciler için hazırlanmıştır.

Uzman eğitimciler tarafından, özgün ve ilgi çekici içeriği sayesinde öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek amacı ile hazırlanmıştır.

Basitten zora doğru 4 ana modül ve 22 dersten oluşmaktadır. 

Üniversitelerin hazırlık sınıfları, anadolu liseleri, kolejler ve dil okulları gibi farklı alan ve sınıflara hitap etmektedir.

LET’S WRITE from Word to Paragraph ders kitabı İngilizce seviyeleri orta

düzey olan öğreniciler için hazırlanmıştır. Kitabımız uzman eğitimciler

tarafından hazırlanan tümüyle özgün ve ilgi çekici içeriği öğrenicilerin yazma

yeteneklerini geliştirmeyi hedeflemiştir. Kitabımız, içeriği basitten zora doğru

tasarlanmış olan dört ana modül ve yirmi iki dersten oluşmaktadır. Let’s Write

from Word to Paragraph ders kitapları üniversitelerin hazırlık sınıfları, anadolu

liseleri, kolejler ve dil okulları gibi farklı alan ve sınıflara hitap etmektedir.

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Comfortable  preshrunk shirts. Highest Quality Printing. 6.1 oz. 100% preshrunk heavyweight cotton Shoulder-to-shoulder taping Double-needle sleeves and bottom hem Lorem Ipsumis simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.