uluslararası kargo özelliği

Learner Development

‘Learner Development’ kitabı İngilizce dil öğrenicilerinin akademik seviyede gelişimlerini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir kitaptır. Otonom öğrenimi hedefleyen bu kitap, öğrenicinin motivasyonunu arttırmayı amaçlarken aynı zamanda ona sınıf içinde öğrenme, sınıf dışında öğrenme, müfredat konusunda da bilgilendirmelerde bulunmaktadır. Sınıf içi uygulamalar konusunda öğrenicinin kendisini geliştirmesini ve farkındalık kazanmasını sağlamaktadır. 

‘Learner Development’ kitabı İngilizce dil öğrenicilerinin akademik seviyede gelişimlerini sağlamak amacıyla hazırlanmış bir kitaptır. Otonom öğrenimi hedefleyen bu kitap, öğrenicinin motivasyonunu arttırmayı amaçlarken aynı zamanda ona sınıf içinde öğrenme, sınıf dışında öğrenme, müfredat konusunda da bilgilendirmelerde bulunmaktadır. Sınıf içi uygulamalar konusunda öğrenicinin kendisini geliştirmesini ve farkındalık kazanmasını sağlamaktadır. 

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.

Comfortable  preshrunk shirts. Highest Quality Printing. 6.1 oz. 100% preshrunk heavyweight cotton Shoulder-to-shoulder taping Double-needle sleeves and bottom hem Lorem Ipsumis simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.